20 Mar, 2019 - 12:14
Menú

Últimos 20 Comentarios

Registrarse
 


 ¿Has perdido tu contraseña?
 ¿Nuevo usuario? ¡Registrate!

Va dir...

-- MANUEL GAUSA

Online?
Actualmente hay 19 invitados y 0 usuarios registrados en línea.

Puedes loguearte o crear una cuenta nueva aqui.

e-madrid.org

e-sevilla.org

e-valencia.org
[no title]

[no title]

[no title]

Quo vadis IVAM

EMERGENCIAS

e-norte

Otros artículos
Artículos más antiguos

  Nota de Premsa:

3320 lecturas 
associació d'artistes visuals catalunya

Mentre l’Associació d’Artistes Visuals de Catalunya (AAVC) espera la resposta del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació a les seves propostes per rellançar el Centre d’Art Santa Mònica (CASM), els rumors sobre els plans del Departament apunten en una direcció contrària: la reconversió de l’equipament de les Rambles en un centre cultural.

El 30 de gener l’Associació d’Artistes Visuals va enviar el document “El futur del Centre d’Art Santa Mònica” al conseller Joan Manuel Tresserras i li va demanar una trobada. Dos mesos després va aconseguir reunir-se amb Lluís Noguera, secretari general del Departament de Cultura. Els artistes van escoltar les explicacions de Noguera sobre el temps de reflexió envers el futur del CASM que s’havia obert en el Departament. Per la seva part, la delegació de l’AAVC va defensar l’existència irrenunciable d’un centre d’art a Barcelona i van desgranar totes i cadascuna de les propostes incloses al seu document. Van recordar a Noguera que ja les hi havien avançat a una trobada anterior, celebrada el juny de 2007.

El document de l’AAVC formula una sèrie de propostes que han de treure el CASM de l’actual impasse i l’han de situar en les millors condicions per a afrontar l’important rol de kunsthalle de Barcelona. Proposa dotar el CASM d’una personalitat jurídica pròpia que el faci independent i flexible; respectar l’autonomia de la direcció artística i evitar tot tipus d’ingerència en la programació; augmentar els seus recursos econòmics i humans; establir un sistema de renovació periòdica de la direcció artística a través d’un concurs; assegurar el respecte a les bones pràctiques professionals en el seu tracte amb els artistes; un finançament a mitges amb l’ICUB i situar-lo sota l’autoritat política del futur Consell de les Arts.

Per a l’AAVC la desaparició del CASM és una hipòtesi inimaginable. Tota ciutat cosmopolita i compromesa amb les arts compta amb un centre d’art que acompleix una funció diferent a la del museu i de la galeria. És una funció única i irreemplaçable: produir i difondre les creacions més innovadores dels millors artistes del moment. A més, amb la desaparició de Metrònom, la desactivació de la “Sala Montcada” -engolida per Caixafòrum-, la renuncia de l’Espai 13 de la Fundació Miró a produir nous projectes i la reconversió de La Virreina en un centre de la imatge, el teixit productiu/expositiu de l’art contemporani a Barcelona s’ha deteriorat molt. La desaparició del CASM tindria un impacte gravíssim i definitiu. La comunitat artística no ho acceptaria i el conflicte seria inevitable.


Barcelona, 3 de juliol de 2008

 


 

  El futur del Centre d’Art Santa Mònica

Des que el Departament de Cultura va decidir separar els càrrecs de “delegat d’Arts Plàstiques” i la direcció del Centre d’Art Santa Mònica (CASM), a principis de l’any 2003, les coses han canviat molt i a millor en aquesta institució. En els darrers cinc anys el CASM s’ha consolidat com a una veritable kuntshalle de Barcelona.

Una kuntshalle  -la traducció literal de l’alemany és “sala d’art” o “centre d’art”- és una peça clau en el sistema de l’art contemporani. Va aparèixer a Alemanya i cada ciutat important en té una. Tot i que amb diferents perfils, s’han estès –sobretot- per l’àmbit centreeuropeu. A França es coneixen com a Centres Regionaux d’Art Contemporain (CRAC) i hi ha una extensa xarxa que cobreix tot el territori.

El centre d’art es diferència del museu d’art contemporani per què no té col·lecció. El seu mandat no és constituir un patrimoni públic d’art contemporani.  El museu d’art contemporani ha d’oferir lectures del passat per entendre el present. En canvi, el centre d’art treballa en el present per esbossar el futur. Aquest és l’encàrrec que rep. El centre d’art no és una galeria d’art, per que la seva finalitat no és comercialitzar les obres dels artistes. Treballa en un terreny en el que ni el museu ni la galeria d’art hi tenen gaires coses a fer. Fa possible i difon obres que el museu d’art –que es mou en el terreny de la certesa- encara no vol col·leccionar. Genera i ensenya obres d’art que el mercat –el circuit galerístic i el col·leccionisme privat-  no és capaç d’absorbir perquè és massa nou.

 

És un motor de la producció perquè proporciona un suport econòmic, tècnic i conceptual o teòric a l’artista. Li proporciona els mitjans per fer una obra           –projecte o procés- que encara no interessa ni al museu ni a la galeria. El centre d’art és generador de la producció artística més agosarada i alhora la difon entre un públic especialitzat, que acabarà creant consens sobre la validesa o no de les obres presentades, i un públic més ampli i –generalment- ja iniciat. El centre d’art és, doncs, una institució a mig camí entre un laboratori i un aparador.  

El centre d’art és de titularitat pública perquè necessita abundants recursos per acomplir la important funció que té encarregada.

A l’hora d’avaluar l’èxit d’un centre d’art no ens podem fixar, només, amb l’índex dels seus visitants.  El número de visitants no és un indicador vàlid. No és –només- una qüestió de quantitat de visites. Una avaluació correcta té més a veure amb la qualitat del seu públic o, millor dit, públics. Un veritable centre d’art necessita un temps per generar interès i mobilitzar a un públic especialitzat format per crítics d’art, comissaris d’exposicions, galeristes, col·leccionistes, museòlegs, periodistes, artistes, docents i assagistes.  Si és capaç d’atraure a aquests diferents segments de públics estarà acomplint una de les seves funcions més importants: donar a conèixer l’obra dels artistes en vies de consolidació en el circuit de l’art contemporani. El centre d’art col·loca l’artista en el circuit professional.

A l’hora d’avaluar l’èxit d’un centre d’art s’ha de tenir en compte la procedència dels públics que mobilitza. No n’hi ha prou amb atraure públics locals, ha de interessar a públics estatals i internacionals. Als professionals d’arreu del món. El centre d’art fa possible i visible el treball més experimental dels artistes i ajuda a la inserció en altres circuits estatals o internacionals.

El model expositiu convencional està en crisi i el centre d’art ho ha de tenir en compte. Ha de saber donar sortida a noves obres d’art  i amb nous formats de divulgació. La performance, el videoart, el net.art o les noves pràctiques artístiques nascudes amb la revolució de les tecnologies digitals de la comunicació mereixen l’atenció i el suport del centre d’art.

En els darrers cinc anys el CASM ha enfilat el camí de la consolidació com a kuntshalle de Barcelona. Ho ha fet, a més, en un context difícil. A la base del sistema s’han produït molt canvis. A Barcelona el teixit expositiu de caràcter experimental s’ha deteriorat molt. El circuit de suport a l’art emergent que pivotava entre la Capella (de l’ICUB), l’Espai 13 (de la Fundació Joan Miró) i la Sala Montcada (de la Fundació “la Caixa”), està pràcticament desmantellat, absorbit  o reorientat cap a altres funcions. Un altre important focus de difusió de l’art més experimental –Metrònom- resta tancat.  La Virreina acaba d’enfilar una especialització a l’entorn de la imatge. Paral·lelament, i molt important, s’ha anat constituint una incipient xarxa de centres d’art en el territori que inclou experiències tan importants com el Centre d’Art La Panera (Lleida), el Tinglado 2 de Tarragona, l’espai Zero del Museu Comarcal de la Garrotxa (Olot), els espais municipals de Girona o el Museu de l’Empordà (Figueres). Malgrat els anuncis de successius plans de xoc i programes d’equipaments culturals, la xarxa de centres d’art de Catalunya viu hores baixes i seran motiu de properes reflexions i propostes de l’AAVC.

Al vèrtex –si és que podem parlar en aquests terminis- del sistema, el MACBA ha consolidat un coherent discurs artístic i polític que travessa la col·lecció, les exposicions temporals i tot el programa d’activitats. En aquest context o ecosistema, el CASM ocupa un lloc fonamental, de contrapès al discurs del MACBA  i és, en aquest sentit, un garant de la necessària pluralitat de relats estètics i ideològics.

En aquests darrers cinc anys el CASM ha proporcionat un decidit recolzament al context local a través d’una estratègia d’inserció en el context global. La Taula de Comissariat ha facilitat el treball conjunt de comissaris catalans d’altres d’estrangers. Ha fet possible importants obres d’artistes en vies de consolidació. Alguns d’ells –i sovint com a conseqüència- han accedit a importants esdeveniments internacionals. La iniciativa “Arxiu Dossiers”, un espai de documentació sobre artistes catalans dirigit, sobretot, a experts estrangers.

Ha creat complicitat amb diverses iniciatives artístiques d’arreu de Catalunya (la QUAM, Idensitats, Festival de Maçart, Piscines Picornell, Biennal de Valls i Vic). Ha generat trànsits de treball en moltes direccions: Hangar, Can Xalant, la Facultat de Belles Arts i els departaments d’història de l'art de totes les universitats, etc.

Ha promogut la recerca de nous formats no expositius amb el programa d’activitats (els “consultes”, les nit CASM) i ha fet una aposta per l’educació, buscant formats poc habituals per a arribar a un públic majoritàriament adolescent i introduir-los en el coneixement de les arts visuals.

El CASM ha respost a l’encàrrec però necessita un nou estatut. Cal una decisiva voluntat política per treure el CASM de l’actual atzucac i dotar-lo d’una sèrie d’instruments jurídics i pressupostaris que li permetin consolidar la seva tasca i posició en el context artístic barceloní, català, estatal i internacional.

Propostes
 

1. Personalitat jurídica pròpia
La manca d’una personalitat jurídica pròpia i l’adscripció a una administració pública és un llast. La cotilla del sistema de funcionament administratiu està a les antípodes de la flexibilitat que necessita un centre d’art. Els centres d’art, per la naturalesa del seu treball tan a prop dels artistes, necessiten una gran agilitat i autonomia en el seu funcionament ordinari i, a l’hora, una serenitat per a planificar i abordar projectes a llarg termini. El CASM s’ha de dotar d’una personalitat jurídica pròpia: una fundació pública.


2. Autonomia artística
Un centre d’art ha de comptar amb una direcció artística dotada d’una absoluta autonomia en la presa de decisions. És inadmissible qualsevol tipus d’ingerència sobre la programació o les activitats.


3. Recursos econòmics i humans
L’actual pressupost del CASM és insuficient. Tot i que a l’any 2005 va experimentar un important augment respecte a l’any anterior (de 650.000 € va passar als 831.000 €), des de l’any 2006 ha vist disminuir els seus recursos. S’ha anunciat una reducció d’un 7% per al 2008. Si, com es proposa, el CASM es dota d’una personalitat jurídica pròpia, els seus recursos hauran d’augmentar per fer front a aquells capítols que ara assumeix el departament de Cultura.
De la mateixa manera, un centre d’art ha d’estar dotat del personal suficient i amb una grau d’especialització per a complir les diverses i complexes tasques pròpies. Ha de d’estar remunerat de manera justa i contractat de manera estable. Un centre d’art ha de poder comptar amb personal en pràctiques que col·labori i es formi professionalment. A l’actualitat el CASM no disposa de personal suficient, no té capacitat per contractar-ne ni per tenir becaris o personal en pràctiques.  


4. Renovació de la direcció
La renovació periòdica de la direcció artística de la majoria de centres d’art és una bona pràctica internacional, A diferència de la direcció artística d’un museu –que necessita de períodes més amplis per complir els programes museogràfics i museològics- és molt convenient renovar la direcció artística dels centres d’art. El CASM hauria de fixar un sistema de renovació de la direcció amb la limitació temporal del contracte/programa (quatre anys amb la possibilitat de dos més de prorroga). La tria de la direcció artística d’un centre d’art s’ha de fer des de la convocatòria pública d’un concurs internacional. Els candidats hauran de presentar un programa d’actuació i la resolució del concurs s’ha de confiar a jurat d’experts independents sense cap mena d’ingerència política. El procés, en definitiva, ha de seguir les recomanacions del “Document de Bones Pràctiques a Museus i Centres d’Art” que van pactar diverses entitats representatives de l’Estat i el Ministeri de Cultura.


5. Bones Pràctiques Professionals
Tot i que ja és un referent català, estatal i internacional en el compliment de les Bones Pràctiques Professionals (finançament de la producció de l’obra, remuneració del treball de l’artista i el comissari, respecte als seus drets d’autor, contracte per escrit, etc.), el retall sistemàtic de recursos posen en perill la seva observació. El nou pressupost del CASM ha de garantir l’acompliment dels compromisos econòmics envers els professionals (comissaris, artistes, col·laboradors externs). El CASM ha de continuar sent un referent en aquest àmbit.


6. Cotitularitat
No hi ha cap raó per mantenir la dependència del CASM d’una sola administració pública i no té sentit que aquesta sigui la Generalitat de Catalunya.  El pressupost anual del Centre d’Art La Panera de Lleida està cofinançat al 50 % per la Paeria i la Generalitat. El finançament del centre de producció i pensament contemporani Can Xalant és compartit entre l’Ajuntament de Mataró i el govern català. Aquesta és la formula que s’aplica als programes de Girona, Figueres, Terrassa, etc. L’Ajuntament de Barcelona ha de finançar la meitat del nou pressupost del CASM i ha d’estar present –per tant- en la nova entitat jurídica.


7. Sota l’autoritat política del Consell de les Arts
Si les dues funcions primordials d’un centre d’art són donar suport a la producció i la difusió de les arts visuals contemporànies, el CASM ha d’estar sotmès a l’autoritat política del futur Consell de les Arts que, com se sap, tindrà encomanades aquelles dues competències executives.

Associació d’Artistes Visuals de Catalunya
Gener de 2008


Jueves, 03 Julio, 2008     Versión imprimible  

Technorati iconDigg icondel.icio.us iconYahoo MyWeb iconGoogle iconMeneame icon

Comentarios

Mostrar Orden
por Anonymous
en 03 jul, 2008

Fora barretina a cultura

[ Respuesta ]

por Anonymous
en 03 jul, 2008
[ Respuesta ]

por Anonymous
en 05 jul, 2008
[ Respuesta ]

por Anonymous
en 05 jul, 2008
[ Respuesta ]

¿Qué es lo emergente?
por Anonymous
en 05 jul, 2008
[ Respuesta ]

El fracaso de Barcelona
por Anonymous
en 06 jul, 2008
[ Respuesta ]

santa monica i tal i tal
por Anonymous
en 06 jul, 2008
[ Respuesta ]

santa monica i la aavc
por Anonymous
en 06 jul, 2008
[ Respuesta ]

cuantos socios tiene la avcc?
por Anonymous
en 06 jul, 2008
[ Respuesta ]

què fem amb santa mònica?
por Anonymous
en 06 jul, 2008
[ Respuesta ]

por Anonymous
en 06 jul, 2008
[ Respuesta ]

La Extraña Pareja
por Anonymous
en 07 jul, 2008
[ Respuesta ]

por Anonymous
en 07 jul, 2008
[ Respuesta ]

Errático e inoportuno
por Anonymous
en 07 jul, 2008
[ Respuesta ]

los datos de la aavc
por Anonymous
en 08 jul, 2008
[ Respuesta ]

Siempre lo mismo
por Anonymous
en 08 jul, 2008
[ Respuesta ]

sobre arte emergente y santa monica
por Anonymous
en 08 jul, 2008

viva lo emergente perenne!!!

es pura incongruencia: emergente sera lo que desde el fondo aparece en la superficie, mas o menos

una vez emergido, ya no se es emergente sino flotante, mas o menos igualmente

entonces, corolario: santa monica no es un espacio de artistas emergentes, sino de artistas (y comisarios) flotantes

permenecer a flote, rozando la cuarentena, y asiendose a un barco que hace aguas no es muy buena senyal de nada, creo

sabremos darle una direccion a un barco a la deriva??

y, de paso, que hacemos con la flota...???

[ Respuesta ]

aavc: reitero la peticio
por Anonymous
en 09 jul, 2008
[ Respuesta ]

Propuestas para un centro de arte
por Anonymous
en 09 jul, 2008

Dada la crisis de Santa monica, que se sucede en distintos episodios desde su misma inauguracion hace ya varios quinquenios, y los comentarios al respecto que se han ido sucediendo, se me ocurre que tal vez una tormenta de ideas pudiera dar alguna pista a quien tenga que tomar arma

[ Respuesta ]

ai la aavc!
por Anonymous
en 09 jul, 2008

"En els darrers cinc anys el CASM s’ha consolidat com a una veritable kuntshalle de Barcelona"

ells mateixos es retraten: semblaria que els ultims cinc anys de santa monica han sigut un exit de ca l'ample!

a mi, la veritat, es que tret d'un parell de coses presentades, la immensa majoria de les propostes presentades i, el que es pitjor, la direccio i concepcio que se li ha volgut donar al centre m'ha semblat mes que erronia

es evident que l'equipament o xuta i no respon al que el sector i el public en general demana i/o necessita

a mes: us podeu imaginar l'exit de public de l'equipament si en lloc d'estar al peu de la rambla, per on hi pasen milers de persones cada dia, la pretesa kunstahalle estes a, per exemple, a hostafrancs o cap a la sagrada familia...

i els de l'aavc reivindicant exits!

si es que....

[ Respuesta ]

CASM pendent d'un canvi d'orientació?
por Anonymous
en 09 jul, 2008
[ Respuesta ]

l'aavc, santa monica i la conselleria
por Anonymous
en 10 jul, 2008
[ Respuesta ]

El cambio y el talento
por Anonymous
en 11 jul, 2008
[ Respuesta ]

Barenblit ha dimitit
por Anonymous
en 12 jul, 2008
[ Respuesta ]

la legitimitat de la aavc
por Anonymous
en 12 jul, 2008
[ Respuesta ]

Ara TV


e-barcelona TVRelacionado

La noticia más leída en relación al tema associació d'artistes visuals catalunya:
La Fundació AAVC refunda Hangar.

Buscar Google
Búsqueda

Llenguatge
Idioma preferido:


Traducció
interNOSTRUM
interNOSTRUM

Recomanats
Cultura de Base · FAD. Xarxes d'Opinió ·  Hamaca ·  ypsite/blog  · A-Desk.org · De La Nuez/blog  ·  Hangar  ·  Associació d'Artistes Visuals de Catalunya (AAVC)  ·  e-valencia.org  ·  e-sevilla.org  ·  Technologies To The People  ·  irational.org  ·  Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya  ·  Culturas de Archivo  · 

"Fòrum Consell de les Arts"
Plataforma de la Cultura per un Consell de les Arts de Catalunya
Document nº 2 (març 2005)
Document per a l’establiment del Consell de la Cultura i de les Arts a la Generalitat de Catalunya ' (pdf)

Avui

La situació dels artistes visuals a Catalunya

Descarga gratuita

Temas

Categorías