20 Mar, 2019 - 01:03
Menú

Últimos 20 Comentarios

Registrarse
 


 ¿Has perdido tu contraseña?
 ¿Nuevo usuario? ¡Registrate!

Va dir...

Desconfio bastante de las personas que escriben para no ir al psiquiatra

-- Robert Saladrigas, 8 de gener del 2004

Online?
Actualmente hay 13 invitados y 0 usuarios registrados en línea.

Puedes loguearte o crear una cuenta nueva aqui.

e-madrid.org

e-sevilla.org

e-valencia.org
[no title]

[no title]

[no title]

Quo vadis IVAM

EMERGENCIAS

e-norte

Otros artículos
Artículos más antiguos

  Nota de Premsa:

2254 lecturas 
associació d'artistes visuals catalunya
Hangar és un centre de producció i de suport a la creació en les arts visuals generat per els propis artistes. Va ser fundat l’any 1997 per l’Associació d’Artistes Visuals de Catalunya i la seva funció és facilitar els mitjans tècnics, humans i econòmics per a la recerca i la producció en les arts visuals fomentar les residències i intercanvis internacionals. L’accés a tots els serveis d’Hangar es regula a través de concursos públics permanentment oberts a tots els creadors i la resolució dels quals es confia a un comitè d’experts que es renova periòdicament.

Cada quatre anys, la Fundació AAVC (l’entitat jurídica d’Hangar) organitza un concurs per a la selecció del director/a d’Hangar.

Bases concurs director/a Hangar (català)

Bases concurso director/a Hangar (español)

Call for a Hangar director (english)

Encàrrec Professional

L’encàrrec professional al nou director/a d’Hangar per al període 2010 – 2014 és el següent:

Optimitzar i ampliar els actuals serveis

Oferta de tallers per a artistes o col.lectius (estades llargues, curtes o ús temporal d’espais polivalents). MediaLab amb edició d’imatge i vídeo. Edició de vídeo professional. Laboratori de generació de hardware, software o programari lliure. Suport a la producció. Programa estratègic de residències i intercanvis internacionals. Activitats públiques. Col•laboracions amb els altres programes de l’AAVC( Formació Continua per a Artistes Visuals y Hamaca). Reconeixement d’Hangar com un servei per als artistes gestionat pels propis artistes.


Enfortir les relacions i el treball en xarxa

Amb el barri del Poblenou i d’altres contextos. Amb la resta de centres i espais de producció del país organitzats a través de xarxaprod.cat. Amb els programes de desenvolupament del coneixement i d’Internet de 22@Bcn, i2Cat, Anella Cultural, etc. Amb el futur Canòdrom, Centre d’Art Contemporani de Barcelona i altres centres i museus. Amb els centres (partners) de producció d’arts visuals a l’Estat i internacionals.

Fer el seguiment de les obres d’ampliació i rehabilitació d’Hangar a Can Ricart

El període 2010 – 2014 estarà molt condicionat per les obres d’ampliació i rehabilitació d’Hangar que coincidiran en el temps amb les obres d’altres iniciatives ubicades al mateix recinte de Can Ricart (Casa de les Llengües, equipaments socials, oficines i residències, etc.).
A primers de 2010 començaran les obres de la FASE 1 d’ampliació d’Hangar amb la rehabilitació de les dues naus adjuntes a l’actual edifici (que acolliran un plató/espai polivalent, el medialab, els serveis de producció i les oficines) i la caseta del guarda (que serà una residència d’artistes). La durada d’aquesta fase serà d’un any i el cost aproximat 2.300.000 €. Si s’aconsegueix finançament complementari (2.000.000 €) a primers de 2011 podran iniciar-se les obres de la FASE 2, de rehabilitació de l’actual edifici d’Hangar (que es destinarà a tallers d’artistes en la seva totalitat). Això comportarà el trasllat temporal dels tallers d’artistes a un altre edifici (a ser possible en el mateix Poblenou). Si no s’aconsegueix aquest finançament, caldrà esperar a la inclusió de l’esmentada FASE 2 al Pla d’Inversions Municipals del 2012-2016. D’aquesta manera, la FASE 2 d’obres començaria a principis de 2012 i acabaria al final d’aquell mateix any. A primers de 2013 Hangar-Can Ricart estaria a ple funcionament.

Explorar, generar i impulsar nous programes de serveis als artistes visuals

La gestió o cogestió d’altres espais per les arts visuals al mateix Poblenou, a Barcelona (programa Fàbriques per a la Creació) i a la resta de Catalunya. Posar en marxa un programa d’utilització temporal d’espais en desús per a tallers d’artistes (Espais Efímers). Generar –en col•laboració amb xarxaprod.cat- una base de dades sobre residències, serveis i informacions útils per als artistes a arreu del món. Definir el rol d’Hangar en el programa Catalunya Laboratori, de Recerca, Desenvolupament i innovació a les Arts Visuals (AAVC). Generar una oferta de Formació Artística complementària a l’ensenyament reglat a través de workshops, tallers, assistència i pràctiques amb professionals. Impulsar debats, discussió i reflexió sobre l’art i les seves pràctiques. Producció de coneixement. Obrir tots els serveis i programes als nous perfils professionals (híbrids entre creació, gestió, comissariat).

Estructurar un bon equip tècnic

Plenes competències per dirigir, reorganitzar i ampliar l’equip tècnic d’Hangar i de tots els seus serveis actuals o futurs.

Augmentar els recursos econòmics

Augmentar els recursos econòmics en les tres vessants: suport institucional, patrocinadors/mecenatge i recursos propis.

Per a fer front a aquest encàrrec la nova direcció d’Hangar comptarà amb l’actual equip d’Hangar, conformat per professionals capacitats i molt motivats i la col•laboració, suport i avaluació del nou Patronat de la Fundació AAVC que ha creat un grup específic de seguiment.

Bases del concurs

Per cobrir la plaça de director/a d’Hangar, el Patronat de la Fundació AAVC convoca el present concurs regulat per les següents bases:

1. Perfil professional i requisits
El perfil professional de la director/a d’Hangar és el d’una persona experta en la gestió cultural, disposada a afrontar l’Encàrrec Professional definit més amunt i amb els següents requisits:
- Coneixements en el camp de l’art contemporani.
- Experiència en la gestió de projectes culturals, relacions internacionals i comunicació.
- Capacitat de dirigir, treballar en equip i delegar funcions.
- Català parlat i escrit (o compromís d’aprendre’n en 1 any)
- Anglès parlat i escrit.

2. Condicions
- Dedicació exclusiva i horari complert.
- Incorporació a 2 de gener de 2010.
- Remuneració de 46.000 euros anuals bruts.
- Contracte laboral d'Obra o Servei d’una durada de quatre anys. La
continuïtat de la relació laboral durant un nou termini de quatre anys
(2014-2018), queda supeditada al fet de tornar a presentar-se i guanyar el següent concurs.

3. Sol•licituds
Les persones interessades en participar en aquest concurs hauran de lliurar la següent documentació:
- Una carta de sol•licitud dirigida a Antoni Abad, president de la Fundació AAVC.
- Fotocòpia del DNI o passaport.
- Curriculum vitae.
- Documentació (certificats, textos, publicacions, etc.) que acreditin la seva experiència professional.
- Un programa d’estratègia i actuació a partir de l’Encàrrec Professional amb una extensió màxima de 5 pàgines. Es valoraran –especialment- les propostes innovadores i de risc.
- El Patronat de la Fundació AAVC sol•licitarà la celebració d’una entrevista personal amb aquells candidats/tes que consideri oportú.

4. Informació
Es pot ampliar la informació a les següents adreces:
Serveis i programes d’Hangar:
www.hangar.org
Memòries d’activitats d’Hangar:
http://www.hangar.org/docs/memorias/
Ampliació i rehabilitació d’Hangar: http://www.hangar.org/docs/Pla_usos_ampliacio/
Associació d’Artistes Visuals de Catalunya:
www.aavc.net
Xarxa d’Espais de Producció d’Arts Visuals de Catalunya:
http://www.xarxaprod.cat/
Projecte “Espais Efímers”:
http://www.aavc.net/documents/espais_efimers.pdf
Catalunya Laboratori: http://www.aavc.net/documents/resum_executiu_catlab.pdf
http://www.aavc.net/documents/catalunya_laboratori.pdf
Patronat Fundació AAVC:
http://www.aavc.net/aavc_net/html/modules.php?name=servicios

5. Termini
La data límit de lliurament de sol•licituds finalitza el divendres 30 d’octubre de 2009. S’admetran sol•licituds enviades per correu postal sempre que la data de segellat sigui igual o anterior al 30 d’octubre de 2009. Les sol•licituds s’han de lliurar personalment (fins a les 18h), per correu electrònic o per correu postal a:

“Concurs per a la direcció d’Hangar
Brun i Guiu Advocats
Carrer de Provença 286-288, 2n. 2a.
08008 Barcelona.

concurshangar@aavc.net

6. Resolució
La resolució d’aquest concurs correspondrà al Patronat de la Fundació AAVC en una reunió que tindrà lloc a finals de novembre de 2009. El Patronat de la Fundació AAVC podrà declarar desert aquest concurs.

Barcelona, 28 de setembre de 2009

Bases concurs Hangar (català)

Bases concurso Hangar (español)


Lunes, 05 Octubre, 2009     Versión imprimible  

Technorati iconDigg icondel.icio.us iconYahoo MyWeb iconGoogle iconMeneame icon

Comentarios

Mostrar Orden
Ara TV


e-barcelona TVRelacionado

La noticia más leída en relación al tema associació d'artistes visuals catalunya:
La Fundació AAVC refunda Hangar.

Buscar Google
Búsqueda

Llenguatge
Idioma preferido:


Traducció
interNOSTRUM
interNOSTRUM

Recomanats
Cultura de Base · FAD. Xarxes d'Opinió ·  Hamaca ·  ypsite/blog  · A-Desk.org · De La Nuez/blog  ·  Hangar  ·  Associació d'Artistes Visuals de Catalunya (AAVC)  ·  e-valencia.org  ·  e-sevilla.org  ·  Technologies To The People  ·  irational.org  ·  Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya  ·  Culturas de Archivo  · 

"Fòrum Consell de les Arts"
Plataforma de la Cultura per un Consell de les Arts de Catalunya
Document nº 2 (març 2005)
Document per a l’establiment del Consell de la Cultura i de les Arts a la Generalitat de Catalunya ' (pdf)

Avui

La situació dels artistes visuals a Catalunya

Descarga gratuita

Temas

Categorías